2015. gada 30. jūnijā

Projekta Drošība un tolerance - imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, V posms" ietvaros notikušie latviešu valodas - integrācijas kursi veiksmīgi noslēgušies.

 

 

 

2015. gada 16. februārī

Starptautiskās Migrācijas organizācijas organizētie latviešu valodas kursi

Starptautiskā Migrācijas organizācija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Drošība un tolerance - imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, V posms"  ietvaros pasniedz latviešu valodas- integrācijas kursus sievietēm - trešo valstu valstspiederīgajām, kas nesen pārcēlušās uz dzīvi Latvijā. Šobrīd kursus apmeklē vairāk nekā 180 sievietes. Kopumā apmācības notiek 9 grupās, 3 līmeņos. Kursi notiek divas reizes nedēļā un nodarbību laiks ir pielāgots kursantu vajadzībām, ņemot vērā to, ka lielākā daļa apmācāmo strādā.

collage4

Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja realizētai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts „Drošība un tolerance – imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, V posms” (līgums IF/2013/1.a/7) ietvaros.Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, valsts budžeta līdzekļi. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Starptautiskā Migrācijas organizācija.