IMG 4601 2

No 2015. gada janvāra līdz jūnijam vairāk kā 180 projekta dalībnieces no Batkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Moldovas, Armēnijas u.c. valstīm apguva latviešu valodu, apmeklēja Latvijā notiekošus kultūras pasākumus, kā arī saņēma juridiskas konsultācijas par projekta dalībniecēm aktuāliem integrācijas jautājumiem.

Projekts “Drošība un tolerance – imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā” norisinājās jau piekto gadu un projekta mērķis bija sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, īstenojot izglītojošus un informatīvus pasākumus sievietēm, kā arī organizēt sabiedrību saliedējošus pasākumus, kuros piedalās trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas iedzīvotāji.

Lai veiksmīgi īstenotu projekta mērķus, projekta ietvaros tika realizētas sekojošas aktivitātes:

  1. Latviešu valodas un integrācijas skola.

Šajā projekta posmā dalībnieces apguva latviešu valodu, vienu reizi nedēļā apmeklēja kultūras pasākumus (teātri, koncertu, muzeju u.c.), kā arī vienu reizi nedēļā piedalījās latviešu valodas kafejnīcā “Savējie sapratīs”, kas sniedza iespēju neformālā gaisotnē praktizēt valodas lietojumu ikdienišķās situācijās.

  1. Informatīvi izglītojoši pasākumi.

Šīs projekta aktivitātes ietvaros tika veidots informatīvs sešu raidījumu cikls medijos Boom.fm un Re:tv. Aktivitātes ietvaros tika rīkoti arī informatīvi pasākumi Latvijas skolās, tādējādi veidojot Latvijas nākotnes sabiedrību drošu un tolerantu.

  1. Informatīvā platforma.

Projekta gaitā tika izveidota informatīva platforma, kas veicinātu komunikāciju starp imigrantiem un vietējo sabiedrību, kā arī sniegtu sievietēm imigrantēm konsultācijas par ikdienā svarīgiem jautājumiem, piemēram, informāciju par valsts institūciju darbību, kur vērsties, lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus, kāda palīdzība pieejama sievietēm imigrantēm un kā uz to pieteikties, medicīnas pieejamība, valodas apmācības, sagatavošanās naturalizācijas eksāmenam un tā kārtošana, pabalsti, drošības jautājumi u.c.

  1. Latviešu valodas nometne.

Projekta noslēgumā tika rīkota 8 dienu intensīva latviešu valodas nometne sievietēm – trešo valstu valstspiederīgajām, kas nesen pārcēlušās uz dzīvi Latvijā un apgūst latviešu valodu iesācēju jeb A valodas līmeņa grupās. Nometnes dalībniecēm bija iespēja praktizēt latviešu valodu vairāku dienu garumā un nometnes personāls palīdzēja pārvarēt valodas barjeru un sniegs motivāciju dalībniecēm arī ikdienā sarunāties latviešu valodā. Nometnēs valodas apguve tika apvienota ar latviešu kultūras un tradīciju izzināšanu, ekskursijām un tradicionālo prasmju mācīšanos.

Zīmīgi, ka projekta noslēgumā aptuveni 90 kursu dalībnieces kārtoja Valsts Valodas prasmes pārbaudi, bet vidējā un augstākā līmeņa valodas kursu apmeklētājas kursu noslēgumā tika sagatavotas naturalizācijas eksāmena kārtošanai.

Nodarbības notiek Rīgā:

Jēkaba kazarmās, Torņa ielā 4, (ieeja A III)

ANO namā, Pils ielā 21

 

Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja realizētai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts „Drošība un tolerance – imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, V posms” (līgums IF/2013/1.a/7) ietvaros.Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, valsts budžeta līdzekļi. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Starptautiskā Migrācijas organizācija.