Projekta „Drošība un iecietība – nosacījumi veiksmīgai imigrantu integrācijai Latvijā” ietvaros mēs piedāvājām dalībniekiem juridisku un psiholoģisku palīdzību, kā arī konsultācijas.

Dalībnieki aktīvi piedalījās psiholoģiskos nodarbībās, kuri tika vērsti uz atbalstu un palīdzību adaptēties un socializēties.
Piemēram, Marija no Odesas uzsvēra faktu, ka šī palīdzība bija ļoti nepieciešama. Pēc kursiem viņa jutās pārliecināta par savām spējām un pozitīvi uzlādēta, bija vēlme vairāk komunicēt, būt atvērtai jaunai pieredzei, gatava pieņemt kultūras atšķirības un nenokļūt konfliktējošās situācijās.

Šo tikšanos laikā studenti diskutēja par galvenajām grūtībām saistībā ar integrāciju, apskatīja visas situācijas, kuras varētu būt potenciāli problemātiskas. Novērtējot psiholoģisko nodarbību efektivitāti, mēs pamanījām reālas pozitīvas izmaiņas migrantu dzīvēs. Ar būtisku un savstarpēju atbalstu dalībnieku problēmas samazinājās un kļuva tiem viegli pārvaramas. Nodarbību rezultātā daļa no studentiem nomainīja savu darbu, kurš tiem nepatika, daudzi atrada sev draugus, kam vēl tādu nebija Latvijā un daudzi noteica savas prioritātes dzīvē (tās problēmas, kas atbraucot likās globālas un neatrisināmas, kļuva mazāk spiedošas).

Psiholoģe Jolanta atzīmēja, ka atbilstoši organizēta psiholoģiska palīdzība dalībniekiem atvieglo to grūtības adaptēties un ļauj veiksmīgi integrēties Latvijas kultūrā.
Pēc Jolantas teiktā, vissvarīgākā nodarbībās bija iemācīties izpaust patiesi savas personiskās jūtas, nodefinēt vērtības un mērķus, kurus dalībnieki iegūst jaunajā vidē, analizēt problēmas un censties tās atrisināt kolektīvi strādājot, iemācīties pamata veidus kā kontrolēt savu psiholoģisko stāvokli, zināt, kā atslābināties un palielināt savu iecietības līmeni.

33

 

Raidījumi
Projekta ietvaros mēs organizējam 6 raidījumus, kuros dalībnieki bija gan valodu studenti, gan slaveni cilvēki (dizainere Natālija Jansone, dietologs Aleksejs Letnikovs), kuri ir veiksmīgi integrējušies Latvijas sabiedrībā un ir spējuši realizēt savus talantus Latvijā.
Šo pārraižu mērķis bija parādīt pozitīvu integrācijas rezultātu.
Šo pārraižu laikā dalībnieki diskutēja par galvenajām veiksmīgas integrācijas Latvijā problēmām un apskatīja pozitīvus integrācijas gadījumus. Studenti demonstrēja savus sasniegumus valodu apguvē un socializācijā un izrunāja projekta laikā notikušos pasākumus, lai novērtētu  rezultātu un pašu projektu. Tādējādi dalībnieki apstiprināja, ka projekta mērķi tika veiksmīgi sasniegti.

Tolerances projekti, kas jau parādīti:

„Attīstības kods”  03.05.2014  - 8 minūtes.

Lala Mghdesjan - Gruzijā dzimusi armēniete, kas ieradusies Latvijā pie savas ģimenes- vīra un dēla, kas šeit pārcēlušies uz dzīvi lai dēlam būtu iespēja iegūt labu izglītību. Lai gan dzīvo Latvijā nesen, ļoti priecīga par sastaptajiem cilvēkiem, par  tautiešiem, kas viņas vārdiem runājot ir kaut kas līdzīgs radiniekiem svešumā un sižets ari tiek filmēts pie viņas draudzenes Jūrmalā, kuras ģimenei ir armēņu restorāna bizness.
Protams,  viņa sevi uzskata par veiksminieci tāpēc vien, ka sastapusies ar IOM projekta vadītājiem, skolotājiem un daudziem citiem cittautiešiem. Dzīve ieguvusi pavisam citas krāsas mācoties latviešu valodu, iepazīstot latviskās Lieldienu tradīcijas Brīvdabas muzeja pasākumā, bērnu pasākumā ļaujot viņas mazmeitai sapazīties ar citiem projekta dalībnieku bērniem un vēl un vēl un vēl...Labprāt dalās savās zināšanās, kaut vai atklājot nacionālās receptes un pacienājot savstapējās iepazīšanas pasākumā.

 

„Attīstības kods”  10.05.2014 - 7.5 minūtes.

Ksenija Riženkova – sportiste no Krievijas, kura Latvijā nonākusi tik skaistas un romantiskas mīlestības dēļ. Protams, Latvijas dzīves ritms ir pavisam savādāks un pat Rīgā viņai viss liekas ļoti rāms un nesteidzīgs salīdzinājumā ar Maskavu. Iejusties vispirms palīdzējis vīrs, viņa draugi un vecāki. Ksenijai ;loti patīk latviskās tradīcijas, Līgo svētki, kāzu rituāli. Pavisam nejauši viņa sameklējusi apliecinājumu savai varēšanai, sākot šūt lupatiņu lellītes. Vispirms process iepaticies viņai, kad jau tās satapušas vairāk un sāktas tirgot Kalnciema kvartāla tirdziņā, tad arī vīrs Varis novērtējis, ka viņai tas patiesi padodas un biežāk pircēji ir tieši latvieši. IOM kursos iegūtās valodas zināšanas viņai noteikti ļoti vajadzīgas.

 

„Attīstības kods”  17.05.2014 - 7.5 minūtes.

Alena Mitina – dzejniece no Komi republikas. Kā jau radošs cilvēks, ļoti romantiska un sieviķīga. Ļoti mīl mūziku, mākslu. Raksta dzeju gan komi, gan krievu valodā un publicē gan žurnālos, gan internetā, bet tieši Latvijā iznācis viņas pirmais dzejoļu krājums. Arī viņas vīrs ir no Komi, bet visinteresantākais, ka IOM kursos viņai ir pat divas novadnieces. Alene sapņo , ka iemācoties valodu varēs rakstīt arī dzeju latviešu valodā un valodas prasme pavērs vēl plašākas iespējas izbaudīt Latvijas kultūru. Kopā ar jauniegūtajām draudzenēm viņa labprāt iet uz teātri un cikiem piedāvātajiem pasākumiem un patīkami pārsteigta ar kādu interesi viņas literārajā pēcpusdienā viņas noskaņās ieklausījās kursu meitenes.