Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Rīgas birojs kopš 2011. gada augusta realizē Eiropas Atgriešanās fonda projektu„Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas sistēmas nostiprināšana Latvijā"(Nr. AK/IOM/EAF/2011/1). Šis projekts ir IOM iepriekš realizēto fonda projektu turpinājums, kas veiksmīgi turpina uzsāktās ES dalībvalstu labākajai praksei atbilstošas brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšanu.

Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt imigrācijas kontroles efektivitātes uzlabošanu, sniedzot Eiropas Savienības standartiem atbilstošu brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzību. Specifiskais mērķis ir nodrošināt Latvijas situācijai piemērotas brīvprātīgās atgriešanās palīdzības sniegšanu, veiksmīgi realizējot personu brīvprātīgo atgriešanu un reintegrāciju izcelsmes valstīs.

Projekta ietvaros neregulārajiem imigrantiem, kas vēlas atgriezties izcelsmes valstī, tiek plānots ceļojums, apmaksāti ceļa izdevumi, sagādāti dokumenti un izmaksāts vienreizējs atgriešanās pabalsts. Nepieciešamības gadījumā, sadarbībā ar IOM birojiem attiecīgajās valstīs, atgrieztajām personām tiek sniegta reintegrācijas palīdzība, ar mērķi nodrošināt personas spēju uzturēt sevi un savu ģimeni, nemeklējot jaunus nelegālās migrācijas ceļus uz Eiropu.

Līdz 2012. gada 8. martam tika brīvprātīgi atgrieztas 58 personas un 16 personas saņēmušas reintegrācijas palīdzību izcelsmes valstī. Regulāri notika neregulāro imigrantu konsultēšana PMIC „Mucenieki" un NIIC „Daugavpils". Reintegrācijas palīdzības sniegšanā bija iesaistīti arī IOM biroji atgriezto personu izcelsmes valstīs - Gruzijā, Taizemē un Azerbaidžānā. Plānojot un organizējot imigrantu brīvprātīgo atgriešanu, veiksmīgi noritējusi sadarbība ar atgriešanas procesā iesaistītajām valsts institūcijām - Valsts Robežsardzi un Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldi.

Projektā kopā līdz 2012. gada 30. jūnijam no Latvijas tika brīvprātīgi atgrieztas 76 personas un 27 atgrieztajām personām sniegta reintegrācijas palīdzība izcelsmes valstī. Papildus tam, IOM regulāri konsultēja neregulāros imigrantus un patvēruma meklētājus par iespējām brīvprātīgi atgriezties mājas, kā arī organizēja informatīvus seminārus par brīvprātīgās atgriešanās programmu Latvijā un citās Eiropas valstīs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts Robežsardzes atbildīgajiem darbiniekiem. 

Projekta realizācijas laiks no 2011. gada 22. augusta līdz 2012. gada 30. jūnijam. Projekta finansējums ir 94 194 LVL, no kuriem 75% - Eiropas Atgriešanās fonda finansējums, 25% - nacionālais līdzfinansējums.

No 2012. gada jūlija tiks uzsākts jauns Eiropas atgriešanās fonda projekts, kas nodrošinās ilgtspējīgu un nepārtrauktu brīvprātīgās atgriešanās palīdzības sniegšanu.