Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Rīgas birojs 2012. gada 1. jūlijā uzsāka jauna Eiropas Atgriešanās fonda projekta„Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā"(Nr. AK/IOM/EAF/2011/1) īstenošanu. Šī projekta ietvaros tiks turpināta ES dalībvalstu labākajai praksei atbilstošas brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana.

Projekta ietvaros neregulārajiem imigrantiem, kas vēlas atgriezties izcelsmes valstī, tiek plānots ceļojums, apmaksāti ceļa izdevumi, sagādāti dokumenti un izmaksāts vienreizējs atgriešanās pabalsts. Nepieciešamības gadījumā, sadarbībā ar IOM birojiem attiecīgajās valstīs, atgrieztajām personām tiek sniegta reintegrācijas palīdzība, ar mērķi nodrošināt personas spēju uzturēt sevi un savu ģimeni, nemeklējot jaunus nelegālās migrācijas ceļus uz Eiropu.

Projektā paredzēts sniegts brīvprātīgās atgriešanās palīdzību 60 personām un reintegrācijas palīdzību izcelsmes valstī 20 personām. Projekta realizācijas laiks ir no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. jūnijam. Projekta finansējums ir 70 983LVL, no kuriem 75% - Eiropas Atgriešanās fonda finansējums, 25% - nacionālais līdzfinansējums.

 


Iepriekšējā Eiropas Atgriešanās fonda projekta „Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas sistēmas nostiprināšana Latvijā" ietvaros no 2011. gada augusta līdz 2012. gada jūnijam no Latvijas tika brīvprātīgi atgrieztas 76 personas un 27 atgrieztajām personām sniegta reintegrācijas palīdzība izcelsmes valstī. Papildus tam, IOM regulāri konsultēja neregulāros imigrantus un patvēruma meklētājus par iespējām brīvprātīgi atgriezties mājas, kā arī organizēja informatīvus seminārus par brīvprātīgās atgriešanās programmu Latvijā un citās Eiropas valstīs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts Robežsardzes atbildīgajiem darbiniekiem.